Description: Gruzja z bliska. BARDZO bliska...
Age: 54
Location: Adżaria, Gruzja
Hometown: Batumi
About: Od 2011 r. między Gruzją a Polską, od 2016 r. w gruzińskich nieruchomościach. Byłem jednym z pierwszych, widziałem wiele, a jeszcze więcej - dopiero zobaczę }:->